Test z biologii

Klasa 7, dział 2 - Aparat ruchu

Test z rozdziału 2 podręcznika Puls Życia dla klasy 7. Zagadnienia dotyczą budowy szkieletu, budowy kości, budowy i roli szkieletu osiowego, szkieletu kończyn, budowy mięśni, chorób i higieny aparatu ruchu.
Ilość pytań: 25 Rozwiązywany: 69285 razy