Test z Geografii

Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 2

Opis testu

Sprawdzian z działu "Środowisko przyrodnicze polski" dla klasy 7 szkoły podstawowej

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 2 znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
W którym miejscu na Ziemi leży Polska?
Pytanie 2:
Rozciągłość południkowa Polski wynosi:
Pytanie 3:
Rozciągłość równoleżnikowa Polski wynosi:
Pytanie 4:
Jaki klimat panuje w Polsce?
Pytanie 5:
Z iloma państwami graniczy Polska?
Pytanie 6:
Z ilu województw składa się Polska?
Pytanie 7:
Do gór zrębowych zaliczamy
Pytanie 8:
Kiedy po raz pierwszy wypiętrzyły się Sudety?
Pytanie 9:
Najstarsze góry w Polsce to:
Pytanie 10:
Jaki typ ukształtowania terenu przeważa w Polsce?
Pytanie 11:
Rzeźba terenu Polski występuje w postaci pasów:
Pytanie 12:
W okolicach Bełchatowa, Konina i Turoszowa wydobywa się:
Pytanie 13:
Największym jeziorem Polski
Pytanie 14:
Czy zasolenie Bałtyku jest wysokie?
Pytanie 15:
Jakie gleby dominują w Polsce?
Pytanie 16:
Jaki % kraju zajmują lasy?
Pytanie 17:
Zaznacz zwierzęta mieszkające w polskich lasach:
Pytanie 18:
Czy czarnoziemy są glebami dobrymi?
Pytanie 19:
Bogate złoża węgla, które znajdują się na Górnym Śląsku wykształciły się w okresie:
Pytanie 20:
Ułóż w kolejności proces formowania się węgla:
Pytanie 21:
Jakie wiatry przeważają w Polsce?