Test z historii

Przemiany polityczno-społeczne w Europie

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 3312 razy