Test z geografii

Klasa 7, dział 3 - Rolnictwo i przemysł Polski

Sprawdzian z rozdziału 3 podręcznika Planeta Nowa 7. Warunki rozwoju rolnictwa, produkcja roślinna i zwierzęca, zmiany w polskim przemyśle, energetyka, gospodarka morska i zanieczyszczenia.
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 26434 razy