Test z chemii

Powietrze - mieszanina jednorodna gazów

Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej.
Ilość pytań: 19 Rozwiązywany: 20176 razy