Test z historii

Kultura polska pod zaborami

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7. Obrona polskiej historii i kultury, twórczość romantyzmu.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 2708 razy