Powstanie listopadowe 2 test

Powstanie listopadowe 2, test z historii

Trochę pytań odnośnie tego zrywu narodowowyzwoleńczego, zakończonego klęską.

14 pytań Historia Piastówna