Test z historii

Powstanie listopadowe, klasa 7

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7. Trochę pytań odnośnie tego zrywu narodowowyzwoleńczego, zakończonego klęską.
Ilość pytań: 18 Rozwiązywany: 30169 razy