Test z historii

Klasa 7, dział 6 - Świat w okresie międzywojennym

Sprawdzian z rozdziału 6 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Traktat wersalski, powstanie ZSRS, faszyzm i świat w przededniu II wojny światowej.
Ilość pytań: 36 Rozwiązywany: 10945 razy