Test z języka polskiego

Imiesłowy przysłówkowe

Ćwiczenie sprawdzające znajomość imiesłowów przysłówkowych, zalecane dla klasy 7.
Ilość pytań: 12 Rozwiązywany: 3584 razy