Charaktery, Słowa na Start - Klasa 7, test z języka polskiego

Sprawdzian z podręcznika "Słowa na start!" z rozdziału 3 "Charaktery". Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej, rozdział 3. Przygotuj się do sprawdzianu i klasówki. Pytania z lektur obowiązkowych oraz czasownika w języku polskim. Test wiedzy online z języka polskiego. Test składa się z 24 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Charaktery, Słowa na Start - Klasa 7"

1) Autorem "Zemsty" jest:
2) Jakim gatunkiem literackim jest "Żona modna" i kto jest jej autorem?
3) Aleksander Fredro żył w latach
4) Kim był Santiago z powieści Ernesta Hemingwaya pod tytułem "Stary człowiek i Morze"?
5) "Zemsta" jest:
6) W których miastach Ignacy Krasicki pobierał nauki?
7) Autorem "Szczęśliwego Nowego Roku" jest:
8) Rodzaj opowiadania, którego głównym tworzywem są rysunki układające się w spójną całość a azupełniają je teksty narratora to:
9) Połącz w pary rodzaje charakterystyki z ich definicją.
10) dotyczy osoby, której cechy charakteru i poglądy pozostają niezmienne.
11) Odmianę czasownika nazywamy:
12) Czasownik odmienia się przez:
13) W liczbie mnogiej czasownika wystepują rodzaję:
14) śpiewaj jest
15) Połącz w pary czasownik z odpowiednim trybem:
16) "Wczoraj wieczorem naprawiłem telewizor." - w jakim aspekcie występuje czasownik w powyższym zdaniu
17) "Serwisanci naprawiali wczoraj mój komputer" - w jakim aspekcie występuje czasownik w powyższym zdaniu?
18) "Jutro będę sprzątać w swoim pokoju" - w jakim aspekcie występuje czasownik w powyższym zdaniu?
19) Które z czasowników nie mają form strony biernej?
20) W utworze "Żona modna" narratorem jest:
21) Właściwość wypowiedzi polegająca na sprzeczności między dosłownym znaczeniem wypowiedzi a jej właściwym sensem.
22) Której postaci z "Zemsty" Aleksandra Fredry można przypisać tę charakterystykę: "Świętoszkowaty obłudnik próbujący sprzedać szczęście własnego syna dla powiększenia majątku"
23) Autorem "Wszystko tylko nie mięta" jest:
24) Powieść "Wszystko, tylko nie mięta" opowiada o rodzinie