Test z chemii

Klasa 7, dział 2 - Składniki powietrza i rodzaje przemian, jakim ulegają

Sprawdzian z chemii z rozdziału 2 dla klasy 7
Ilość pytań: 22 Rozwiązywany: 240164 razy