Test z historii

Wielka Emigracja

Sprawdzian dotyczy Wielkiej emigracji Polaków po upadku powstania Listopadowego. Pytania dotyczą przyczyn i przebiegu oraz wpływu na społeczeństwo wielkiej emigracji.
Ilość pytań: 14 Rozwiązywany: 5928 razy