Test z biologii

Klasa 7, dział 1 - Organizm człowieka. Skóra – powłoka organizmu

Sprawdzian z rozdziału 1 biologii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Budowa i funkcje skóry, higiena skóry.
Ilość pytań: 20 Rozwiązywany: 83484 razy