Test z chemii

Klasa 7, dział 3 - Atomy i cząsteczki

Sprawdzian z chemii dla klasy 7 - atomy i cząsteczki. Krótki sprawdzian wiedzy z jednego z działów chemii dla klasy 7.
Ilość pytań: 13 Rozwiązywany: 81646 razy