Test z Chemii

Chemia - atomy i cząsteczki klasa 7

Opis testu

Quiz z chemii dla klasy 7 - atomy i cząsteczki. Krótki sprawdzian wiedzy z jednego z działów chemii dla klasy 7.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Chemia - atomy i cząsteczki klasa 7 znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Połącz w pary.
Pytanie 2:
Liczba .... to liczba .... w jądrze atomowym, określa liczbę .... , podaje liczbę porządkową w układzie okresowym.
Pytanie 3:
Dyfuzja to...
Pytanie 4:
Liczba masowa to...
Pytanie 5:
Glin (Al), (A=27; Z=13)
Pytanie 6:
Ustaw w odpowiedniej kolejności nazwy powłok elektronowych.
Pytanie 7:
Połącz w pary nazwę powłoki elektronowej z maksymalną liczbą elektronów, które mogą się na niej znajdować.
Pytanie 8:
Liczba powłok to numer okresu, a liczba elektronów walencyjnych to numer grupy.
Pytanie 9:
Połącz w pary nazwy pierwiastków z ich symbolami.
Pytanie 10:
Izotopy to odmiany .... pierwiastka różniąca się liczbą .... w jadrze atomowym.
Pytanie 11:
Rozpad promieniotwórczy to samorzutny rozpad jąder atomowych, w wyniku czego powstają nowe atomy.
Pytanie 12:
Połącz w pary.
Pytanie 13:
Izotopy stosuje się w: