Test z historii

Klasa 7, dział 4 - Ziemie polskie po Wiośnie Ludów

Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie styczniowe i jego następstwa, rozwój przemysłu i kultury na terenach zaborów.
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 23739 razy