Test z historii

Legiony Polskie i hymn narodowy

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 6. Emigracja po rozbiorach Polski, sojusz z Napoleonem i powstanie Mazurka Dąbrowskiego.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 3454 razy