Test z historii

Wiosna Ludów na ziemiach polskich

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Powstanie krakowskie i rabacja galicyjska, wiosna ludów na terenach zaborów.
Ilość pytań: 11 Rozwiązywany: 3180 razy