Test z historii

Zmiany społeczno-gospodarcze na ziemiach polskich

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Rozwój przemysłu i technologii na ziemiach zaborów w XIX wieku.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 3003 razy