Test z historii

Działalność polityczna na ziemiach polskich

Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Ruch socjalistyczny i ruch narodowy. Postulaty, przedstawiciele i role odegrane przez polskie frakcje polityczne na ziemiach zaborów.
Ilość pytań: 16 Rozwiązywany: 1191 razy