Układ oddechowy - budowa i funkcje, test z biologii

Test zawiera pytania dotyczące zagadnienia układu oddechowego. Test wiedzy online z biologii. Test składa się z 25 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Układ oddechowy - budowa i funkcje"

1) W skład górnych dróg oddechowych wchodzą:
2) Pierwszy odcinek dróg oddechowych to:
3) Odcinek układu oddechowego, w którym krzyżują się drogi oddechowe i pokarmowe to:
4) Podstawowe zadanie tchawic i oskrzeli:
5) Narząd położony między gardłem a tchawicą zbudowany jest z 9 chrząstek, połączonych za sobą wiązadłami i mięśniami, które służą do unoszenia i opuszczania krtani to:
6) Jedno z płuc jest mniejsze od drugiego, które?
7) Narządami pomocniczymi biorącymi udział w ruchach oddechowych są:
8) Powietrze, które przechodzi przez jamę nosową zostaje:
9) poniżej jamy ustnej znajduje sie ?
10) z ilu płatów składa się lewe płuco ?
11) Wymiana gazowa w płucach odbywa się za pomoca rytmicznych ruchów klatki piersiowej. Sąone możliwe dzięki pracy mięśni oddechowych:
12) Ilość powietrza, którą można zaczerpnąć przy maksymalnym wdechu to :
13) Ile procent tlenu zawiera powietrze wdychane ?
14) Pylica płucna występuje najczęściej u ;
15) Palenie papierosów powoduje ;
16) Stany zapalne dróg oddechowych, nazywane są w medycynie nieżytem.
17) 1 cząsteczka hemoglobiny wiąże 2 cząsteczki tlenu
18) Górna część kratni to nagłośnia.
19) Jaki narząd?<br /&rt;W niej wdychane powietrze jest ogrzewane, nawilżane i ocieplane:
20) Zaznacz prawidłowe odpowiedzi na temat krtani :
21) Jest sprężystą i elastyczną rurą, która rozdziela się skrzela główne.
22) lewe płuco składa się z trzech płatów a prawe z dwóch płatów.
23) W płucach jest ich od 300 do 500 milionów. Prowadzą wymianę gazową z naczyniami krwionośnymi.
24) zaznacz prawdziwe odpowiedzi dotyczące wymiany gazów oddechowych :
25) Całkowita pojemność płuc człowieka dorosłego wynosi około ......... decymetrów sześciennych.