Przeglądaj

Chemia

Zbiór testów, fiszek i powtórzeń z chemii.
21 pytań | Autor: viktoriaax | Rozwiązywany 53524 razy
21 pierwiastków, potrzebnych do nauczenia w klasach szkół podstawowych.
24 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 81531 razy
Dokładny test sprawdzający znajomość zagadnienia atomów i cząsteczek oparty na podręczniku CHEMIA NOWEJ ERY wydawnictwa Nowej Ery
78 pytań | Autor: hell_cia | Rozwiązywany 1321 razy
13 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 72974 razy
Sprawdzian z chemii dla klasy 7 - atomy i cząsteczki. Krótki sprawdzian wiedzy z jednego z działów chemii dla klasy 7.
15 pytań | Autor: kzabek14 | Rozwiązywany 1517 razy
Podaj symbole pierwiastków chemicznych.
16 pytań | Autor: Testy_Chemia | Rozwiązywany 10643 razy
Sprawdzian z lekcji chemii dla klasy 7 szkoły podstawowej. Właściwości metali i niemetali i różnice między nimi. Stopy metali.
20 pytań | Autor: Aleksandra96 | Rozwiązywany 2387 razy
Test zawiera pytania z polimerów.
33 pytań | Autor: Ircurlicus | Rozwiązywany 8640 razy
31 Pierwiastków chemicznych.
31 pytań | Autor: Ircurlicus | Rozwiązywany 4913 razy
31 Pierwiastków chemicznych.
35 pytań | Autor: eloelo320320 | Rozwiązywany 5523 razy
Jakub Wandas
39 pytań | Autor: gim9rzeszow | Rozwiązywany 2501 razy
95 pytań | Autor: SunnyVanila | Rozwiązywany 5702 razy
opis charakterystycznych reakcji dla wszystkich katoionów grup I-V. Na podstawie książki "Chemia Analityczna" J.Minczewskiego i Z. Marczenki
20 pytań | Autor: grzechu900 | Rozwiązywany 6710 razy
Proszę o prawidłowe odmienianie przez przypadki wyrazów w odpowiedzi np. <br/><br/>Komórkę mającą więcej niż jedno jadro nazywamy...<br/><br/>Odp. Komórczakiem (a nie "komórczak"). Jak wiadomo często w biologii do jednego elementu/zjawiska pasuje wiecej niż jedno określenie np. ciało neuronu/ciało komórki nerwowej/perykarion/perikarion. Wziąłem to pod uwagę. Powodzenia <br/><br/>
12 pytań | Autor: xaaanusiaaax | Rozwiązywany 2794 razy
Test przygotowany przez mojego nauczyciela tych przedmiotów Obejmujący materiał z 2 lat biologi i roku fizyki i chemii. Powtóra przed egzaminem gimnazjalnym.
15 pytań | Autor: iwoszt007 | Rozwiązywany 59590 razy
Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?
17 pytań | Autor: Visorak | Rozwiązywany 12345 razy
I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.
55 pytań | Autor: iszteq | Rozwiązywany 3386 razy
kolokwium
114 pytań | Autor: pokemonikgoler@gmail.com | Rozwiązywany 7708 razy
Chemia Analityczna Pohl
1 pytań | Autor: k.brydzinska | Rozwiązywany 297 razy
egzamin
185 pytań | Autor: Lavatia | Rozwiązywany 9855 razy
Pytania na egzamin z chemii fizycznej.
38 pytań | Autor: Igi40 | Rozwiązywany 2470 razy
Wielki test z chemii na ocenę dopuszczającą w klasie 3 gimnazjum , dla tych którzy się poprawiają z pierwszego półrocza polecam :-)
28 pytań | Autor: olkaa21 | Rozwiązywany 1954 razy
Chemia
11 pytań | Autor: Pauli999 | Rozwiązywany 13666 razy
Właściwości pierwiastków<br/><br/>Kwasy, tlenki, wodorotlenki i sole
22 pytań | Autor: szitafaka | Rozwiązywany 12434 razy
Pytania z chemii nieorganicznej, reakcje i właściwości substancji.
8 pytań | Autor: matik116 | Rozwiązywany 6781 razy
Test obejmuje pytania z: Alkenów, Cykloalkanów, Alkanów, Alkadienów,Alkinów. Pytania są różne i dość trudne,więc zdając dobrze ten test możesz być pewny w 80% że dobrze przyswoiłeś materiał. Zaczynamy!
24 pytań | Autor: lumerek | Rozwiązywany 2968 razy
podstawowe 24 pierwiastki
51 pytań | Autor: jagodaa01 | Rozwiązywany 7824 razy
na egzamin inżynierski
13 pytań | Autor: kotkaalicja | Rozwiązywany 7494 razy
dla klasy 2 gm / 7 podstawówki
16 pytań | Autor: nyneq | Rozwiązywany 1586 razy
poziom pierwszego roku wyższej uczelni (politechnika śląska- WIMiM) :)
6 pytań | Autor: lylyrowry | Rozwiązywany 7464 razy
Sole
40 pytań | Autor: blackberry | Rozwiązywany 8934 razy
test z rozdziałów 11.5, 12.1 i 12.2 książki Ciekawa Chemia 3 dla gimnazjum; jest to materiał z estrów i tłuszczy
8 pytań | Autor: Pauli999 | Rozwiązywany 5584 razy
Test dotyczy Elektrolizy. Elektroliza, sole, prąd. Poziom liceum.
14 pytań | Autor: dvr111 | Rozwiązywany 6470 razy
Test sprawdzający znajomość zagadnienia Izotopów. Przygotowanie do klasówki i sprawdzianu z Izotopów przygotowany w oparciu o podręcznik "Nowej Ery".
4 pytań | Autor: hiszpania9158 | Rozwiązywany 3359 razy
kwas mrówkowy i octowy
8 pytań | Autor: Masakra | Rozwiązywany 4819 razy
Test o kwasach karboksylowych.
5 pytań | Autor: angellla-93 | Rozwiązywany 4949 razy
kwasy obejmujace material dla 2 gimnazjum
214 pytań | Autor: iszteq | Rozwiązywany 7682 razy
studia kolos
10 pytań | Autor: Neoclassis | Rozwiązywany 25137 razy
Znowu o chemii... xD Tym razem mieszaniny oraz sposoby ich rozdzielania.
I znów I klasa gimnazjum. ;)
Powodzenia!
27 pytań | Autor: Klaudia1999 | Rozwiązywany 1735 razy
chemia
176 pytań | Autor: iszteq | Rozwiązywany 3695 razy
inżynierka
38 pytań | Autor: iszteq | Rozwiązywany 1690 razy
studia
27 pytań | Autor: Rupek | Rozwiązywany 2409 razy
Chemia nowej ery,jest to test z wybranych pierwiastków chemicznych z podręcznika dla klas pierwszych chemia nowej ery strona 183
44 pytań | Autor: nairda | Rozwiązywany 2339 razy
na jutro
24 pytań | Autor: ggbb | Rozwiązywany 1448 razy
podstawowe pierwiastki
40 pytań | Autor: nismons | Rozwiązywany 17440 razy
Podstawowe pierwiastki chemiczne do nauczenia się w I GIMNAZJUM. Test składa się z 20 nazw pierwiastków i 20 skrótów tych samych pierwiastków.
20 pytań | Autor: ufo | Rozwiązywany 1674 razy
Rozpoznaj pojęcie po opisie
10 pytań | Autor: xaaanusiaaax | Rozwiązywany 48561 razy
Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym przedmioty matematyczno - przyrodnicze.
38 pytań | Autor: iszteq | Rozwiązywany 1760 razy
chemia
10 pytań | Autor: A-nobel-S | Rozwiązywany 13323 razy
Zaznacz, czy dany tlenek należy do grupy kwasowych, zasadowych, amfoterycznych lub obojętnych.
19 pytań | Autor: bognaf | Rozwiązywany 13976 razy
Nowa Era, poziom podstawowy, dział 1 temat 1
26 pytań | Autor: Klaudia1999 | Rozwiązywany 3394 razy
CHEMIA ISOLE
17 pytań | Autor: alex30 | Rozwiązywany 39230 razy
Substancje i ich przemiany, sprawdzian z I rozdziału podręcznika Chemia Nowej Ery.
11 pytań | Autor: chemix87 | Rozwiązywany 9954 razy
Uczymy się symboli i nazw najważniejszych pierwiastków chemicznych. Do dzieła!
20 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 3698 razy
TEST WYBORU
16 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 1652 razy
15 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 1680 razy
ABC
78 pytań | Autor: ksiezniczka123 | Rozwiązywany 3230 razy
Test sprawdzający znajomość pierwiastków chemicznych na poziomie gimnazjalnym.
25 pytań | Autor: aska1101 | Rozwiązywany 48262 razy
Pytania z tlenków i wodorotlenków w oparciu o podręcznik Nowej Ery do Chemii.
29 pytań | Autor: Tomek135 | Rozwiązywany 2317 razy
9 pytań | Autor: Anitt14 | Rozwiązywany 9806 razy
Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.
17 pytań | Autor: MGRINŻCHEM | Rozwiązywany 71824 razy
Węglowodory - test powtórzeniowy z węglowodorów i ich wzorów.
10 pytań | Autor: Neoclassis | Rozwiązywany 5352 razy
Wiązania między atomami, wzory sumaryczne i masa cząsteczkowa - to tematy tego testu.
Nadal pozostajemy przy I klasie gimnazjum ;) Powodzenia!
10 pytań | Autor: ufo | Rozwiązywany 9983 razy
Właściwości kwasów tlenowych i beztlenowych na poziomie gimnazjum
20 pytań | Autor: google0601 | Rozwiązywany 33353 razy
Sprawdzian z Chemii z zakresu wody i roztworów wodnych. Obliczanie stężeń, roztwory nasycone i nienasycone.
15 pytań | Autor: Neoclassis | Rozwiązywany 7765 razy
Ten test dotyczy tablicy Mendelejewa, więc spotkacie tam zadania typu: 'pierwiastek X ma symbol...' czy 'wartościowość pierwiastka X to...'
Tak na I klasę gimnazjum ;)
Powodzenia!
34 pytań | Autor: rivila | Rozwiązywany 81386 razy
Kl. 1 liceum/technikum, Sprawdzian z zagadnienia Źródła energii, (Nowa podstawa programowa)

tematy:
1. Rodzaje paliw kopalnych
2. Przeróbka ropy naftowej
3. Benzyna - właściwości i otrzymywanie
4. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze
21 pytań | Autor: duszynka | Rozwiązywany 3947 razy
Biochemia - struktura i funkcja węglowodanów, glukoneogeneza, metabolizm glikogenu
36 pytań | Autor: hell_cia | Rozwiązywany 949 razy
Wymienniki ciepła typu "rura w rurze" - wyznaczanie wpółczynników wnikania i przenikania ciepła

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}