Analiza kationów, test z chemii

opis charakterystycznych reakcji dla wszystkich katoionów grup I-V. Na podstawie książki "Chemia Analityczna" J.Minczewskiego i Z. Marczenki Test dla studentów z chemii. Test składa się z 95 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Analiza kationów"

1) +NaOH ->czarny osad?
2) +KI -> zielony osad?
3) +K2Cr2O4 -> brunatny osad? [ogrzanie -> czerwony osad]
4) +NaOH -> osad brunatniejący na powietrzu?
5) +KI -> żółty osad?
6) + K2Cr2O7 -> brunatny osad?
7) +NaOH -> biały osad?
8) +SCN- -> biały osad?
9) +S2O3(2-) -> biały osad?
10) MOLIBDENIANY (MoO4{2-}) -> biały osad?
11) +NaOH -> żółty osad?
12) +KI -> czerwony osad [rwnd]?
13) +DITIZON -> pomarańczowy związek?
14) SCN- -> biały osad [rwnd]?
15) +K2Cr2O4 -> żółty osad?
16) + K4[Fe(CN)6] -> jasnozielony osad?
17) + TIOMOCZNIK (świeżo sporządzony) -> żółty kompleks?
18) +KI -> brunatny osad [rwnd]?
19) +S2O3{2-} -> kompleks (nie rozkłada się pod wpływem ogrzewania)?
20) + DITIZON -> zielony związek?
21) + K4[Fe(CN)6] -> biały osad?
22) +NaOH -> niebieski osad?
23) +S2O3{2-} -> osad ---[temperatura]--> czarny osad?
24) + K4[Fe(CN)6] -> czerwonobrunatny osad (ph>7 / +CH3COOH) ?
25) + SCN- -> czarny związek ---[+ SO3{2-}]---> biały osad?
26) + DITIZON -> fiołkowe zabarwienie?
27) + Ag+ -> żółty osad {pH > 7} ?
28) + JOD -> odbarwienie jodu?
29) + Ag+ -> czekoladowy osad? (pH > 7)
30) + MOLIBDENIAN AMONU -> zółty osad?
31) + JOD -> odbarwienie jodu? (pH=7 / bufor NaHCO3)
32) KWAS AZOTOWY(V) -> biały kwas?
33) + RODAMINA B -> fioletowy asocjat jonowy? (+2M HCl kompleks chlorkowy)
34) WYKORZYSTANIE WŁAŚCIWOŚCI REDUKUJĄCYCH? HgCl2 -> Hg2Cl2 (osad) -> Hg (osad) Bi(OH)3 -> Bi (czarny osad) I2 w KI -> 2I{-} (odbiarwienie) {ŚRODOWISKO KWASOWE}
35) + DITIOL (w obec. NaOH) -> czerwona zawiesina?
36) + ŻELAZO SPROSZKOWANE -> roztworzenie proszku? {+HCL}
37) + FENYLOFLUORON -> pomarańczowy kompleks?
38) + DIMIETYLOGLIOKSYM -> różowy osad?
39) + FORMALDOKSYM -> zielony kompleks na II stopniu utlenienia --[tlen z powietrza]---> brązowy kompleks na IV stopniu utlenienia? {roztwór zalkalizowany}
40) + K4[Fe(CN)6] -> zielonkawobrunatny osad ?
41) + RODANORTĘCIAN AMONU (NH4)2(Hg[SCN]4) -> biały, krystaliczny osad ---[+Cu2+]--> fiołkowy osad?
42) + K4[Fe(CN)6] -> biały osad ? {środowisko CH3COOH}
43) + KWAS ANTANILOWY -> biały jedwabisty osad?
44) + DITIZON -> różowy osad? {+ S2O3{2-} / + bufor octanowy}
45) + SCN- -> niebieski kompleks ? {roztwór zakwaszony 1M HCl {etanol/aceton zachowuje stabilność kompleksu}
46) + KNO2 (AZOTYNY) -> żółty, krystaliczny osad {roztwór zakwaszony CH3COOH}
47) + RODANORTĘCIAN AMONU -> niebieski osad?
48) + 1-NITROZO-2-NAFTOL -> brunatnoczerwony osad? {z dodatkiem HCl rozcieńczonego}
49) + NITROZO-R-SÓL -> czerwonopomarańczowy kompleks? {wrzenie -> H3PO4 -> wrzenie znowu}
50) WYKORZYSTANIE WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCYCH -> fioletowe zabarwienie? - KIO4 -> KIO3 - PbO2 -> Pb2+ - BiO3- -> Bi3+ - S2O3{2-} -> SO4{2-}
51) + FORMALDOKSYM -> brunatny osad ? {+ MeOH}
52) + OCTAN SODU -> galaretowaty osad? {OGRZEWANIE!}
53) + 8-HYDROKSYCHINOLINA -> zielonkawożółty osad {ph=5}
54) + ALIZARYNA -> czerwona zawiesina? {hydroksykompleks związku + CH3COOH -> alizaryna}
55) + Co(NO3)2 -> niebieski kompleks= BŁĘKIT THENARDA? {wodorotlenek związku + Co(NO3)2 + kropla H2SO4}
56) K4[Fe(CN)6] -> ciemnoniebieski osad = BŁĘKIT PRUSKI?
57) + K3[Fe(CN)6] -> brunatne zabarwienie?
58) + FERRON -> zielony rozpuszczalny kompleks? {pH = 2-3}
59) + SCN- -> krwistoczerwony kompleks ?
60) + KWAS SULFOSALICYLOWY -> filoetowoczerwony kompleks {pH =2} * im wyższe pH, tym bardziej żołty kolor związku
61) + K4[Fe(CN)6] -> białoniebieski osad?
62) + K3[Fe(CN)6] -> ciemnoniebieski osad?
63) + DIMETYLOGLIOKSYM -> czerwony rozpuszczalny kompleks?
64) + 1-10-FENANOTROLINA -> pomarańczowoczerwony kompleks? {pH = 2-9 + bufor octanowy}
65) + OCTAN SODU -> trwały kompleks? {OGRZEWANIE -> NIE TWORZY OSADU!}
66) WYKORZYSTANIE WŁAŚCIWOŚCI UTLENIAJĄCYCH -> żółte/pomarańczowe zabarwienie? {środowisko kwasowe}
67) + WODA GIPSOWA (CaSO4) -> nie tworzy osadu?
68) + K4[Fe(CN)6] -> biały osad? {+NH3}
69) + GBHA -> kompleks czerwony? {+NaOH}
70) PŁOMIEŃ -> ceglastoczerwony?
71) + WODA GIPSOWA CaSO4 -> biały osad powoli?
72) + CHROMIANY -> żółty osad -> roztwarza się w CH3COOH?
73) + RODIZONIAN SODU -> czerwony osad?
74) PŁOMIEŃ -> karmazynowoczerwony?
75) + WODA GIPSOWA CaSO4 -> biały osad natychmiast?
76) + CHROMIANY -> żołty osad -> nie roztwarza się w CH3COOH?
77) RODIZONIAN SODU -> czerwonobrunatny osad -> nie roztwarza się w HCl?
78) PŁOMIEŃ -> zielonożółty?
79) + WĘGLANY -> biały osad?
80) PŁOMIEŃ -> karminowoczerwony?
i 15 innych...