Test z inżynierii

Inżynieria chemiczna - laboratorium - 1

Wymienniki ciepła typu "rura w rurze" - wyznaczanie wpółczynników wnikania i przenikania ciepła
Ilość pytań: 36 Rozwiązywany: 1294 razy