Test: Powtórka do Egzaminu gimnazjalnego

Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym przedmioty matematyczno - przyrodnicze.

Biologia. Test składa się z 10 pytań.