Test wiedzy

Test z pierwiastków chemicznych. (Wszystkich)

Test sprawdzający znajomość pierwiastków chemicznych na poziomie gimnazjalnym.
Ilość pytań: 78 Rozwiązywany: 3998 razy