Rodzaje tlenków test

Rodzaje tlenków, test z chemii

Zaznacz, czy dany tlenek należy do grupy kwasowych, zasadowych, amfoterycznych lub obojętnych.

10 pytań Chemia A-nobel-S