Test wiedzy

Rodzaje tlenków

Zaznacz, czy dany tlenek należy do grupy kwasowych, zasadowych, amfoterycznych lub obojętnych.
Ilość pytań: 10 Rozwiązywany: 16144 razy