Budowa atomu, test z chemii

Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa? Test gimnazjalny z chemii. Test składa się z 12 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Budowa atomu"

1) Każdy atom pierwiastka chemicznego składa się z dwóch obszarów (dwie odpowiedzi):
2) Elektrony:
3) Elektrony najbardziej oddalone od jądra atomowego to:
4) Elektrony __________ biorą udział w tworzeniu wiązań chemicznych.
5) Elektrony niewalencyjne tworzą:
6) Cząstki podstawowe wchodzące w skład jądra atomowego, mające masę równą 1 u i ładunek elektryczny równy jednemu elementarnemu ładunkowi dodatniemu, to:
7) ________ - cząstki podstawowe wchodzące w skład jądra atomowego, mające masę równą 1 u i obojętne elektrycznie.
8) Składniki jądra atomowego - protony i neutrony - nazywane są:
9) Pierwiastek chemiczny jest zbiorem atomów o
10) O czym mówi liczba Z?
11) O czym mówi liczba A?
12) Pierwiastek to: