Test wiedzy

Budowa atomu - sprawdzian

Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 71791 razy