39 pierwiastków z nazwami łacińskimi, test z chemii

Test gimnazjalny z chemii. Test składa się z 39 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "39 pierwiastków z nazwami łacińskimi"

1) Krzem - Si
2) chlor - Cl
3) fluor - F
4) Lit - li
5) Tytan - Ti
6) hel - he
7) Kobalt - Co
8) Mangam - Mn
9) chrom - Cr
10) wapń - Ca
11) glin - Al
12) Beryl - Be
13) cyna - Sn
14) bizmut - Bi
15) platyna - Pt
16) Nikiel - Ni
17) Brom - Br
18) cynk - Zn
19) złoto - Au
20) Neon - Ne
21) jod - I
22) Ksenon - Xe
23) Krypton - Kr
24) Kadm - Cd
25) Potas - K
26) węgiel - C
27) Azot - N
28) Magnez - Mg
29) Ołów - Pb
30) Fosfor - P
31) Siarka - S
32) Rtęć - Hg
33) miedź -Cu
34) srebro - Ag
35) argon - Ar
36) Tlen - O
37) wodór - H
38) Bar - Ba
39) sód - Na