Test z chemii

Chemia nieorganiczna - kationy I i II grupy

Ilość pytań: 78 Rozwiązywany: 1916 razy