Źródła energii - sprawdzian test

Źródła energii - sprawdzian, test z chemii

Kl. 1 liceum/technikum, Sprawdzian z zagadnienia Źródła energii, (Nowa podstawa programowa)

tematy:
1. Rodzaje paliw kopalnych
2. Przeróbka ropy naftowej
3. Benzyna - właściwości i otrzymywanie
4. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze

34 pytań Chemia rivila

Materiały powiązane z testem: