2017 POLIMERKI, test z chemii

Test zawiera pytania z polimerów. Test dla studentów z chemii. Test składa się z 20 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "2017 POLIMERKI"

1) Polimery termoplastyczne
2) Guma
3) PA 6.6
4) Żywice epoksydowe sieciuje się
5) HPDE
6) Polimeryzacja emulsyjna:
7) ABS jest kopolimerem styrenu z
8) Poliuretany:
9) Polichlorek winylu:
10) PET
11) Budowa termoplastów:
12) Guma
13) Suspensja...
14) Czym się sieciuje wysokoudarowy polistyren?
15) Żywice epoksydowe sieciuje się:
16) PA 6 charakteryzuje się:
17) LDPE charakteryzuje się:
18) PET
19) Polichlorek winylu
20) Poliuretany