Budowa atomu i wiązania test

Budowa atomu i wiązania, test z chemii

I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.

17 pytań Chemia Visorak