Test wiedzy

Budowa atomu i wiązania

I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.
Ilość pytań: 17 Rozwiązywany: 14729 razy