Budowa atomu i wiązania, test z chemii

I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów. Test gimnazjalny z chemii. Test składa się z 17 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Budowa atomu i wiązania"

1) Elektrony walencyjne to:
2) Izotopy różnią się:
3) Umowny zapis przedstawiający rozkład elektronów na powłokach to...elektronowa.
4) Masa atomowa to:
5) Liczba atomowa to:
6) Najlżejszy w atomie jest
7) Jednostkowy ładunek dodatni w atomie posiada:
8) Jon o ładunku ujemnym to:
9) Założenia teorii atomistycznej Daltona:
10) Cząsteczki elementarne to:
11) Elektrony poruszają się w różnej odległości od jądra tworząc...elektronowe.
12) Izotopy mają:
13) Wybierz trwałe izotopy wodoru:
14) Przyciąganie elektronów w stroną atomu bardziej elektroujemnego to:
15) Zdolność atomów do przyciągania elektronów to:
16) Wiązania...powstają w wyniku przekazywania elektronów z jednego atomu do drugiego.
17) Wiązania kowalencyjne...powstają w wyniku uwspólniania elektronów, a wspólna para elektronowa jest przesunięta w stronę jednego atomu