31 Pierwiastków- wersja odwrotna, test z chemii

31 Pierwiastków chemicznych. Test gimnazjalny z chemii. Test składa się z 31 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "31 Pierwiastków- wersja odwrotna"

1) H
2) He
3) Li
4) B
5) C
6) N
7) O
8) F
9) Ne
10) Na
11) Mg
12) Al
13) Si
14) P
15) S
16) Cl
17) Ar
18) K
19) Ca
20) Fe
21) Cu
22) Zn
23) Br
24) Kr
25) Ag
26) Sn
27) I
28) Ba
29) Au
30) Hg
31) Pb