Elektroliza test

Elektroliza, test z chemii

Test dotyczy Elektrolizy. Elektroliza, sole, prąd. Poziom liceum.

8 pytań Chemia Pauli999