Biologia, Fizyka, Chemia test

Biologia, Fizyka, Chemia, test z biologii

Test przygotowany przez mojego nauczyciela tych przedmiotów Obejmujący materiał z 2 lat biologi i roku fizyki i chemii. Powtóra przed egzaminem gimnazjalnym.

12 pytań Biologia xaaanusiaaax