Alkany, alkeny, alkiny, test z chemii

Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów. Test gimnazjalny z chemii. Test składa się z 9 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Alkany, alkeny, alkiny"

1) Nazywany często gazem kopalnianym lub gazem błotnym.
2) Szósty węglowodór szeregu homologicznego alkanu metanu.
3) Węglowodory zawierające jedno wiązanie podwójne w cząsteczce to....
4) Węglowodory nienasycone zawierające jedno potrójne wiązanie pomiędzy atomami węgla nazywają się....
5) Nazwa zwyczajowa etenu.
6) Eten spala się płomieniem....
7) Nazwa systematyczna acetylenu
8) Alkany zawierające od 5 do 15 atomów węgla w cząsteczce to...
9) etin spala się płomieniem...