Test: Węglowodory - Alkany, alkeny, alkiny

Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.

9 pytań Chemia Anitt14
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Quizu, Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.