Alkany, alkeny, alkiny, test z chemii

Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów. Test gimnazjalny z chemii.

Chemia. Test składa się z 9 pytań.

REKLAMA
Ocena:4 - 11 głosów

Pytania zawarte w teście