Test wiedzy

Węglowodory - Alkany, alkeny, alkiny

Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.
Ilość pytań: 9 Rozwiązywany: 11317 razy