Węglowodory - Alkany, alkeny, alkiny test

Węglowodory - Alkany, alkeny, alkiny, test z chemii

Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.

9 pytań Chemia Anitt14