Test wiedzy

Podstawowe Pierwiastki I Gimnazjum

Podstawowe pierwiastki chemiczne do nauczenia się w I GIMNAZJUM. Test składa się z 20 nazw pierwiastków i 20 skrótów tych samych pierwiastków.
Ilość pytań: 40 Rozwiązywany: 19477 razy