Test: Symbole pierwszych 90 pierwistków

Podaj symbole pierwiastków chemicznych.

15 pytań Chemia kzabek14
REKLAMA

Inne tryby nauki

Możesz wyświetlić pytania w formie Testu z odpowiedziami, Powtórzenia lub Fiszek.