Symbole pierwszych 90 pierwistków test

Symbole pierwszych 90 pierwistków, test z chemii

Podaj symbole pierwiastków chemicznych.

15 pytań Chemia kzabek14