Test z chemii

Symbole pierwszych 90 pierwistków

Podaj symbole pierwiastków chemicznych.
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 2029 razy