Atomy i cząsteczki, test z chemii

Dokładny test sprawdzający znajomość zagadnienia atomów i cząsteczek oparty na podręczniku CHEMIA NOWEJ ERY wydawnictwa Nowej Ery Test gimnazjalny z chemii. Test składa się z 24 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Atomy i cząsteczki"

1) Dyfuzja to..
2) Zjawisko dyfuzji to np.:
3) Masa atomu siarki wynosi:
4) Masa atomowa tlenu wynosi:
5) Masa atomowa cząsteczki wody wynosi:
6) Oblicz masę atomową podanej substancji chemicznej: (NH4)2CO3
7) Prawo zachowania masy głosi że: Masa substratów biorących udział w danej reakcji chemicznej jest .... masie produktów zdobytych w tej samej reakcji
8) Ile gramów magnezu uległo spaleniu w 48g tlenu, jeśli otrzymano 120g tlenku magnezu?
9) Podczas termicznego rozkładu tlenku rtęci(II) otrzymano 32g tlenu i 401g rtęc. Oblicz, ile gramów tlenlku rtęci(II)poddano rozkłądowi, jesli wydajnośc reakcji wynosiła 95 % (Podaj odrazu wynik)
10) Ile jest powłok elektorowych
11) Wymien w kolejnośi powłpki literowe( k,l...)<br /&rt;(pisz po przecinkach i nie uzywaj spacji !)
12) Na której powłoce zamieścimi 18 elektorów i ani jednego więcej? (podaj jedną cyfrę)
13) Nukleony to...?
14) Na ostatnije powłoce elektorowej znajadują się elektrony
15) O czym informuje nas Liczba masowa?
16) Para naukowców, który mieli związek z promieniotwórczością to:
17) Liczba atomowa żelaza to:
18) Od czego wzięła się nazwa grupy- AZOTOWCE?
19) Ile mamy okresów
20) Ile mamy grup?
21) O czym informują nas okresy
22) O czym informuje nas numer grupy?
23) Wiecej metali jest po stronie.... w układzie okresowym pierwiastków.
24) Prawo okresowości głosi:<br /&rt;<br /&rt;Własciwoścj pierwiastków, uporządkowanych zgodnie ze zwiększającą się liczbą atomową, nie powtarzają sie okresowo.<br /&rt;<br /&rt;Prawda czy fałsz ?