Atomy i cząsteczki test

Atomy i cząsteczki, test z chemii

Dokładny test sprawdzający znajomość zagadnienia atomów i cząsteczek oparty na podręczniku CHEMIA NOWEJ ERY wydawnictwa Nowej Ery

24 pytań Chemia Bubble_gum