Test: Atomy i cząsteczki

Dokładny test sprawdzający znajomość zagadnienia atomów i cząsteczek oparty na podręczniku CHEMIA NOWEJ ERY wydawnictwa Nowej Ery

24 pytań Chemia Bubble_gum

Materiały powiązane z testem: