Testy oznaczone tagiem: chemia

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #chemia

REKLAMA
Test zawiera pytania z polimerów.
21 pierwiastków, potrzebnych do nauczenia w klasach gimnazjalnych.
31 Pierwiastków chemicznych.
31 Pierwiastków chemicznych.
opis charakterystycznych reakcji dla wszystkich katoionów grup I-V. Na podstawie książki "Chemia Analityczna" J.Minczewskiego i Z. Marczenki
Dokładny test sprawdzający znajomość zagadnienia atomów i cząsteczek oparty na podręczniku CHEMIA NOWEJ ERY wydawnictwa Nowej Ery
Proszę o prawidłowe odmienianie przez przypadki wyrazów w odpowiedzi np. <br/><br/>Komórkę mającą więcej niż jedno jadro nazywamy...<br/><br/>Odp. Komórczakiem (a nie "komórczak"). Jak wiadomo często w biologii do jednego elementu/zjawiska pasuje wiecej niż jedno określenie np. ciało neuronu/ciało komórki nerwowej/perykarion/perikarion. Wziąłem to pod uwagę. Powodzenia <br/><br/>
Test przygotowany przez mojego nauczyciela tych przedmiotów Obejmujący materiał z 2 lat biologi i roku fizyki i chemii. Powtóra przed egzaminem gimnazjalnym.
REKLAMA
Z jakich cząsteczek zbudowany jest atom pierwiastka chemicznego?Co to jest liczba atomowa i liczba masowa?
I klasa gimnazjum. Budowa atomu, wiązania między atomami i izotopy atomów.
kolokwium
Chemia Analityczna Pohl
Pytania na egzamin z chemii fizycznej.
Wielki test z chemii na ocenę dopuszczającą w klasie 3 gimnazjum , dla tych którzy się poprawiają z pierwszego półrocza polecam :-)
REKLAMA
Właściwości pierwiastków<br/><br/>Kwasy, tlenki, wodorotlenki i sole
Pytania z chemii nieorganicznej, reakcje i właściwości substancji.
Test obejmuje pytania z: Alkenów, Cykloalkanów, Alkanów, Alkadienów,Alkinów. Pytania są różne i dość trudne,więc zdając dobrze ten test możesz być pewny w 80% że dobrze przyswoiłeś materiał. Zaczynamy!
podstawowe 24 pierwiastki
na egzamin inżynierski
dla klasy 2 gm / 7 podstawówki
poziom pierwszego roku wyższej uczelni (politechnika śląska- WIMiM) :)
test z rozdziałów 11.5, 12.1 i 12.2 książki Ciekawa Chemia 3 dla gimnazjum; jest to materiał z estrów i tłuszczy
Test dotyczy Elektrolizy. Elektroliza, sole, prąd. Poziom liceum.
REKLAMA
Test sprawdzający znajomość zagadnienia Izotopów. Przygotowanie do klasówki i sprawdzianu z Izotopów przygotowany w oparciu o podręcznik "Nowej Ery".
kwas mrówkowy i octowy
Test o kwasach karboksylowych.
kwasy obejmujace material dla 2 gimnazjum
Znowu o chemii... xD Tym razem mieszaniny oraz sposoby ich rozdzielania.
I znów I klasa gimnazjum. ;)
Powodzenia!
inżynierka
Chemia nowej ery,jest to test z wybranych pierwiastków chemicznych z podręcznika dla klas pierwszych chemia nowej ery strona 183
REKLAMA
podstawowe pierwiastki
Podstawowe pierwiastki chemiczne do nauczenia się w I GIMNAZJUM. Test składa się z 20 nazw pierwiastków i 20 skrótów tych samych pierwiastków.
Rozpoznaj pojęcie po opisie
Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym przedmioty matematyczno - przyrodnicze.
Zaznacz, czy dany tlenek należy do grupy kwasowych, zasadowych, amfoterycznych lub obojętnych.
Nowa Era, poziom podstawowy, dział 1 temat 1
CHEMIA ISOLE
Sole: nazewnictwo soli i podstawowe metody otrzymywania. Sprawdzian dla klasy 8, z zagadnienia Soli.
REKLAMA
Substancje i ich przemiany, sprawdzian z I rozdziału podręcznika Chemia Nowej Ery.
Uczymy się symboli i nazw najważniejszych pierwiastków chemicznych. Do dzieła!
Podaj symbole pierwiastków chemicznych.
Test sprawdzający znajomość pierwiastków chemicznych na poziomie gimnazjalnym.
Pytania z tlenków i wodorotlenków w oparciu o podręcznik Nowej Ery do Chemii.
Biochemia - struktura i funkcja węglowodanów, glukoneogeneza, metabolizm glikogenu
REKLAMA
Wybrane zagadnienia dotyczące alkenów, alkanów i alkinów.
Węglowodory - test powtórzeniowy z węglowodorów i ich wzorów.
Wiązania między atomami, wzory sumaryczne i masa cząsteczkowa - to tematy tego testu.
Nadal pozostajemy przy I klasie gimnazjum ;) Powodzenia!
Właściwości kwasów tlenowych i beztlenowych na poziomie gimnazjum
Sprawdzian z Chemii z zakresu wody i roztworów wodnych. Obliczanie stężeń, roztwory nasycone i nienasycone.
Ten test dotyczy tablicy Mendelejewa, więc spotkacie tam zadania typu: 'pierwiastek X ma symbol...' czy 'wartościowość pierwiastka X to...'
Tak na I klasę gimnazjum ;)
Powodzenia!
Kl. 1 liceum/technikum, Sprawdzian z zagadnienia Źródła energii, (Nowa podstawa programowa)

tematy:
1. Rodzaje paliw kopalnych
2. Przeróbka ropy naftowej
3. Benzyna - właściwości i otrzymywanie
4. Sposoby pozyskiwania energii a środowisko przyrodnicze