Antygona - test ze znajomości lektury, Test z Lektury

Antygona – tragedia Sofoklesa z roku 442 p.n.e. Sprawdź swoją wiedzę ze znajomości lektury. Test gimnazjalny z lektury szkolnej. Test składa się z 26 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test
Streszczenie

Pytania znajdujące się w teście: "Antygona - test ze znajomości lektury"

1) Ilu braci miała Antygona?
2) Czy Antygona miała siostrę?
3) Jak nazywał się władca Teb, który skazał Antygonę?
4) Kim był Hajmon?
5) Jak zginęła Antygona?
6) Jak nazywała się siostra Antygony?
7) Jak nazywał się ojciec Antygony?
8) Jak nazywała się żona Edypa?
9) Dlaczego Kreon skazał Antygonę na śmierc? (2 poprawne)
10) Jak zginął brat Antygony?
11) Kto napisał Antygonę?
12) Czyim synem był Edyp?
13) Czyją żoną była Eurydyka?
14) Ile rodzeństwa miała Ismena
15) Kto był narzeczoną Hajmona?
16) Która z tych osób nie popełniła samobójstwa?
17) Który z braci zoztał uznany za zdrajcę?
18) Jakie imię nosił wróżbita?
19) Akcja dzieje się w:
20) Bohaterami Antygony są:
21) Pośmiertnego spokoju duszy Polinejkesa broni:
22) Temat Antygony zaczerpnięto z:
23) prawo wydane przez Kreona polegało na:
24) cechami tragedii antycznej są:
25) Bohaterem tragicznym lektury jest:
26) Kto ponosi klęskę?