Przeglądaj

licpodst

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #licpodst
10 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 13160 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Znaczenie nauk przyrodniczych, zasady prowadzenia badań biologicznych, obserwacje biologiczne.
12 pytań | Autor: olkaraffi | Rozwiązywany 95179 razy
Sprawdzian z biologii dla klasy 1 liceum, opracowanie na podstawie podręcznika Biologia na czasie 1. Budowa komórki, funkcjonowanie komórki.
24 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 8978 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Hierarchiczna budowa organizmu człowieka, tkanka nabłonkowa, tkanka mięśniowa, tkanka nerwowa i tkanka łączna.
10 pytań | Autor: nowiccki | Rozwiązywany 7689 razy
Sprawdzian z biologii dla liceum. Budowa i działanie narządu wzroku, ucho - narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi, narządy smaku oraz węchu. Opracowane na podstawie podręcznika Biologia na czasie 2.
20 pytań | Autor: paulinka_ | Rozwiązywany 9329 razy
Test zawiera pytania dotyczące układu hormonalnego.
10 pytań | Autor: paulina13xd | Rozwiązywany 29704 razy
Sprawdzian z biologii dla 2 klasy liceum. Budowa i funkcjonowanie układu moczowego, choroby układu moczowego. Biologia na czasie.
12 pytań | Autor: turkish_girl | Rozwiązywany 50070 razy
Test zawiera pytania z zakresu podstawowego i rozszerzonego matury z biologii
14 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 5331 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Biologii obejmujący tematy: Gen, genom, kod genetyczny i ekspresja genów.
18 pytań | Autor: karcio23 | Rozwiązywany 9152 razy
Test z wiedzy o Aleksandrze Macedońskim.
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2343 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Pierwotny ustrój Aten, instytucje demokracji ateńskiej.
14 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 3120 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnych Greków
18 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2480 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnych cywilizacji Izraela, Fenicjan, Chin i Indii.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 17935 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Zanim zaczęła się historia, Starożytna Mezopotamia, Starożytny Egipt, Izrael i Fenicja, Cywilizacje Indii i Chin
63 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 120159 razy
Ten bardzo obszerny test zawiera aż 63 pytania dotyczące antycznej Grecji na poziomie liceum.
42 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 391 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Cesarstwo bizantyjskie, narodziny islamu i podboje Arabów, upadek Imperium Rzymskiego i jego następstwa, Imperium Karola Wielkiego, czasy Ottonów, feudalizm i społeczeństwo stanowe, pierwsze państwa Słowian.
32 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 943 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Początki państwa polskiego, panowanie Bolesława Chrobrego, kryzys monarchii Piastów, od Bolesława Śmiałego do Bolesława Krzywoustego i Testament Bolesława Krzywoustego. Przygotowane na podstawie podręcznika "Poznać przeszłość 1"
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 13442 razy
Sprawdzian z Historii obejmujący tematy: Między cesarstwem a papiestwem, wyprawy krzyżowe, najazdy mongolskie, wieś i miasto w średniowieczu, kościół w średniowieczu, kultura średniowiecznej Europy i Europa późnego średniowiecza.
25 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 622 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 1 liceum. Poziom podstawowy. Zagadnienia: Polska dzielnicowa, odbudowa Królestwa Polskiego, Polska za Kazimierza Wielkiego, od Andegawenów do Jagiellonów, wielka wojna z zakonem krzyżackim, Kazimierz Jagiellończyk i wojna trzynastoletnia i kultura Polski średniowiecznej. Opracowano na podstawie podręcznika Poznać przeszłośc 1.
32 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 13328 razy
Test sprawdzający wiedzę na temat Epoki Oświecenia. Przemiany gospodarcze i społeczne w XIII wieku, oświecenie, powstanie Stanów Zjednoczonych, rewolucja francuska, Republika Francuska, od konsulatu do cesarstwa, szczyt potęgi i upadek Napoleona.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 20157 razy
Sprawdzian z historii dla klasy 2 liceum.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 10757 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres rozwoju cywilizacji na Bliskim Wschodzie. Miasta Mezopotamii.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2730 razy
Poziom podstawowy. Test z rozdziału "Sparta" z podręcznika "Zrozumieć przeszłość" część 1.
15 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1529 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Perskie podboje, powstanie greckie w Azji Mniejszej, pokój grecko-perski.
21 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6314 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Okres prehistorii, rewolucja neolityczna, pierwsze ludzkie osady i narzędzia.
11 pytań | Autor: Testy_FIZYKA | Rozwiązywany 4653 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z Fizyki obejmujący tematy: Sił, ruch prostoliniowy, zasad dynamiki, oporów ruchu i siły bezwładności.
27 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 13873 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Podziału politycznego, kolonizacji i dekolonizacji, integracji i dezintegracji, konfliktów, terroryzmu i wskaźników rozwoju.
10 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 5012 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Liczba ludności świata i jej zmiany, rozwój demograficzny, rozmieszczenie ludności na świecie, migracje, zróżnicowanie narodowościowe, religijne, kulturowe i etniczne ludności świata, rozwój siei osadniczej na świecie, urbanizacja i rozwój obszarów wiejskich.
22 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 571 razy
Sprawdzian z geografii dla klasy 2 liceum. Czynniki lokalizacji przemysłu, przemysł tradycyjny i przemysł zaawansowanych technologii, zmiany w przemyśle, źródła energii i bilans energetyczny, produkcja i zużycie energii elektrycznej, energetyka jądrowa.
16 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 533 razy
Sprawdzian dla klasy 2 liceum z działu "Usługi". Zrównoważenie usług na świecie, transport, łączność, gospodarka oparta na wiedzy, usługi edukacyjne i finansowe, handel międzynarodowy i turystyka na świecie.
11 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 6232 razy
Sprawdzian z Geografii obejmujący tematy: Regiony fizycznogeograficzne, budowa geologiczna, surowce mineralne, ukształtowanie, klimat, zasoby wodne i jeziora Polski, środowisko przyrodnicze Morza Bałtyckiego.
37 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 1052 razy
Sprawdzian z Geografii dla szkoły średniej obejmujący tematy: Rolnictwo i rolnictwo ekologiczne w Polsce, przemiany przemysłu w Polsce, przemysł zaawansowanych technologii w Polsce, transport, gospodarka morska Polski, walory turystyczne Polski.
19 pytań | Autor: Testy_Geografia | Rozwiązywany 304 razy
Sprawdzian z Geografii dla szkoły średniej obejmujący tematy: stan środowiska w Polsce oraz ochrona środowiska przyrodniczego. Zanieczyszczenia powietrza, wód, gleby.
29 pytań | Autor: dolores | Rozwiązywany 24913 razy
Sprawdzian z geografii dla klasy 1 liceum.
16 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 9340 razy
Poziom podstawowy. Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 1 liceum. Dzieje starożytnego Egiptu.

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}