Dziady cz. III, Test z Lektury

Test ze znajomości lektury Dziady cz. III Adama Mickiewicza. Przetestuj swoją znajomość Dziadów część III. Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 22 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Dziady cz. III"

1) Część III Dziadów powstała w
2) Akcja Prologu ma miejsce w celi klasztoru
3) Z której Ewangelii zaczerpnięte jest motto Prologu?
4) Scena I rozgrywa się w
5) Żegota opowiada bajkę o
6) W której scenie Konrad przechodzi przemianę?
7) Która z podanych cech najtrafniej charakteryzuje Konrada z III cz. Dziadów?
8) Z której sceny Dziadów cz. III pochodzą następujące słowa: "Nasz naród jak lawa Z wierzchu zimna i twarda, sucha i plugawa, Lecz wewnętrznego ognia sto lat nie wyziębi"
9) Z której sceny pochodzi ten znany cytat: "Ty nie ojcem świata, ale...Carem!":
10) Bunt jednostki przeciwko systemowi wartości, który pozwala na istnienie zła, to podstawowy element:
11) Wskaż cechę najtrafniej charakteryzującą księdza Piotra:
12) W utworze opisane są sny:
13) Kogo mają przedstawiać Rakus i Borus, oprawcy Chrystusa, występujący w Widzeniu księdza Piotra?
14) Kto wypowiada słowa: "Ja Mistrz, wyciągam ku Tobie ramiona"
15) W której scenie ukazany jest mesjanizm polski?
16) Łańcuchy na nogach więźniów ważyły:
17) Kto popełnił samobójstwo w więzieniu?
18) W jakim języku rozmawiało "Towarzystwo stolikowe"?
19) Ułóż przemiany głównego bohatera Dziadów:
20) Mickiewicz najpełniej charakteryzuje społeczeństwo polskie w scenie
21) Akcja dramatu rozgrywa się w roku
22) Dzady cz. III powstała w roku