Przeglądaj

biologia

Wszystkie testy, fiszki i materiały oznaczone tagiem #biologia
12 pytań | Autor: Pedofilipajac | Rozwiązywany 2068 razy
Witaj! Test jest przeznaczony dla klas 7-mych i jest o aparacie ruchu czyli o układzie szkieletowym i mięśniowym.
17 pytań | Autor: evilangel | Rozwiązywany 37148 razy
Na podstawie biologii Villeego w elektronicznej formie. W sam raz dla osób przygotowujących się do olimpiady biologicznej lub do matury.
15 pytań | Autor: Martyniuszka | Rozwiązywany 561 razy
Sprawdzian przygotowany z 2 działu klasy 7 na podstawie podręcznika "Puls Życia" z Nowej Ery
17 pytań | Autor: Martyniuszka | Rozwiązywany 915 razy
test znajomości budowy układu pokarmowego oraz właściwości pobieranego pokarmu w zakresie wiedzy dla klasy 7 z podręcznika Puls Życia
47 pytań | Autor: banolka | Rozwiązywany 1242 razy
powtórki biologia matura
56 pytań | Autor: banolka | Rozwiązywany 986 razy
11 pytań | Autor: amelia.123 | Rozwiązywany 264 razy
Sprawdzian z działu drugiego dla klas 7
110 pytań | Autor: Nemezis | Rozwiązywany 2886 razy
Biologia klasa 7 dział 2 - aparat ruchu
16 pytań | Autor: delar | Rozwiązywany 5113 razy
#komórka #biologia #tkanki #skóra #gimnazjum
491 pytań | Autor: wiktorialaskowska | Rozwiązywany 8632 razy
39 pytań | Autor: nata452 | Rozwiązywany 128334 razy
Szczegółowy test dotyczący podziału tkanek roślinnych oraz ich cech. (W oparciu o podręcznik-biologia-rozszerzenie- Nowa Era)
11 pytań | Autor: Zoja2023 | Rozwiązywany 2198 razy
klasa 1 biologia rozszerzona, enzymy
8 pytań | Autor: Memodestruktor | Rozwiązywany 209 razy
Krótki test na podstawie tematu '' Budowa komórki zwierzęcej '' z podręcznik wydania Nowej Ery pt. '' Puls życia podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej
180 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 316 razy
20 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 54008 razy
Test jednokrotnego wyboru z genetyki.
48 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 344 razy
22 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 539 razy
10 pytań | Autor: nowiccki | Rozwiązywany 7689 razy
Sprawdzian z biologii dla liceum. Budowa i działanie narządu wzroku, ucho - narząd zmysłu słuchu i zmysłu równowagi, narządy smaku oraz węchu. Opracowane na podstawie podręcznika Biologia na czasie 2.
20 pytań | Autor: paulinka_ | Rozwiązywany 9329 razy
Test zawiera pytania dotyczące układu hormonalnego.
21 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 80432 razy
Sprawdzian ze znajomości działu "Tkanki i organy roślinne" z podręcznika Puls Życia
18 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 24570 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 dla klasy 6 szkoły podstawowej. Kręgowce zmiennocieplne czyli ryby, płazy i gady.
14 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 1663 razy
Sprawdzian z biologii z rozdziału 10 dla klasy 7 szkoły podstawowej
25 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 69385 razy
Test z rozdziału 2 podręcznika Puls Życia dla klasy 7. Zagadnienia dotyczą budowy szkieletu, budowy kości, budowy i roli szkieletu osiowego, szkieletu kończyn, budowy mięśni, chorób i higieny aparatu ruchu.
50 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 70958 razy
Pytania o narządy czucia, smaku, powonienia, słuchu, równowagi i wzroku.
25 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 63759 razy
Dział "Genetyka". Test z Biologi z podręcznika "Puls Życia" dla klasy 8 Szkoły Podstawowej
35 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 34050 razy
Test z Biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej z działu 2 - "Ewolucja Życia"
30 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 30789 razy
Sprawdzian z Biologii dla klasy 8 szkoły podstawowej z działu 3 - "Ekologia"
2 pytań | Autor: zosmbri | Rozwiązywany 340 razy
12 pytań | Autor: Memodestruktor | Rozwiązywany 291 razy
Krótki test na podstawie tego tematu z podręcznika do biologii dla klas 5 szkoły podstawowej
1 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 6124 razy
Jak zbudowana jest komórka zwierzeca? Ten artykuł wyjaśnia dokładnie budowę i funkcjonowanie podstawowej jednostki organizacyjnej organizmu zwierzęcego - komórki zwierzęcej.
39 pytań | Autor: Zoja2023 | Rozwiązywany 9022 razy
To nie jest takie trudne! Powodzenia! :) Dział 3, podręcznik "biologia na czasie" klasa 1, rozszerzenie
20 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 29309 razy
Sprawdzian z lekcji biologii dla klasy 7. Szkielet człowieka, test wiedzy z anatomii. Pytania z budowy układu kostnego człowieka.
4 pytań | Autor: drzewkocytrynowe | Rozwiązywany 862 razy
22 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 296 razy
17 pytań | Autor: Totynka | Rozwiązywany 10292 razy
17 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 194 razy
18 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 554 razy
15 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 164 razy
29 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 625 razy
6 pytań | Autor: xylovenina | Rozwiązywany 581 razy
Budowa układu pokarmowego
13 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 251 razy
biotechnologia klasyczna, podstawy inżynierii genetycznej, PCR, klonowanie, GMO, biotechnologia w medycynie i innych dziedzinach
11 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 96 razy
Test przekrojowy z chorób ludzkich - wymaganych przez podstawę programową do egzaminu maturalnego
9 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 109 razy
choroby genetyczne i ich diagnostyka
19 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 273 razy
układ szkieletowy i układ mięśniowy człowieka
22 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 184 razy
narząd wzroku, narząd słuchu, narząd równowagi, narząd smaku, narząd węchu, wybrane choroby narządów
12 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 244 razy
budowa układu, funkcje, regulacja wydzielania związków hormonalnych
11 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 239 razy
budowa układu, funkcjonowanie elementów składowych, zaburzenia i choroby układu
15 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 203 razy
skład i funkcja krwi, budowa układu, budowa i działanie serca, układ limfatyczny, choroby układu
27 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 226 razy
budowa układu, przewodzenie impulsu, ośrodkowy i obwodowy ukł. nerwowy, autonomiczny ukł. nerwowy, choroby układu
12 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 171 razy
budowa i funkcjonowanie układu, wentylacja, wymiana gazowa
20 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 343 razy
budowa i funkcjonowanie ukł pokarmowego człowieka, składniki pokarmowe, trawienie, wchłanianie, choroby i zaburzenia
11 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 265 razy
hierarchia budowy, homeostaza, układ powłokowy i jego choroby
11 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 197 razy
budowa układu, funkcja układu, choroby
14 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 171 razy
organizmy i środowisko, populacja, oddziaływania międzyorganizmowe, ekosystem
12 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 150 razy
mechanizm ewolucji, genetyka populacyjna (prawo Hardy'ego-Weinberga), powstawanie gatunków, pochodzenie i rozwój życia, antropogeneza
25 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 293 razy
transport związków, wzrost i rozwój rośliny, fitohormony, taksje
12 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 375 razy
budowa i funkcjonowanie gadów
10 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 217 razy
gąbki, parzydełkowce
12 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 192 razy
I prawo Mendla, II prawo Mendla, krzyżówka testowa, chromosomowa teoria dziedziczenia, determinacja płci, sposoby dziedziczenia cech,
18 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 201 razy
budowa i rola kwasów nukleinowych, replikacja DNA, geny i genomy, ekspresja genów i ich regulacja
29 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 384 razy
rodzaje komórek, struktury komórkowe i podziały komórkowe
17 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 537 razy
budowa i funkcje: korzenia, łodygi i liścia
29 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 335 razy
cechy przemian metabolicznych, enzymy, odżywianie, oddychanie, procesy metaboliczne
4 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 116 razy
zanieczyszczenia wód, gleb i atmosfery; formy ochrony przyrody; ochrona przyrody w Polsce
18 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 521 razy
charakterystyka budowy i funkcjonowania płazińców, nicieni oraz pierścienic
13 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 346 razy
budowa i funkcjonowanie płazów
16 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 392 razy
Protisty, grzyby, porosty
11 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 305 razy
budowa i funkcjonowanie ptaków
27 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 253 razy
budowa układu rozrodczego męskiego i żeńskiego; zapłodnienie; rozwój człowieka; wybrane choroby
25 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 566 razy
mszaki, paprotniki, rośliny nago- i okrytozalążkowe
12 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 392 razy
budowa i funkcjonowanie ryb
11 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 325 razy
budowa, funkcjonowanie i różnorodność ssaków
16 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 631 razy
budowa i funkcjonowanie stawonogów, mięczaków oraz szkarłupni
23 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 364 razy
klasyfikowanie organizmów, wirusy, bakterie
17 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 254 razy
tkanki twórcze i stałe (miękiszowa, wzmacniająca, okrywająca, przewodząca)
19 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 275 razy
królestwo zwierząt, tkanki zwierzęce
13 pytań | Autor: valindorf | Rozwiązywany 133 razy
zmienność organizmów, mutacje i ich mechanizmy, przykłady mutacji
30 pytań | Autor: hanutek8 | Rozwiązywany 8047 razy
Test z aparatu ruchu na podstawie książki "Puls życia'"
9 pytań | Autor: Memodestruktor | Rozwiązywany 197 razy
Krótki test na podstawie podanego tematu z podręcznika '' Puls życia podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej " wydania Nowej Ery.
10 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 57913 razy
Sprawdź, co wiesz o makro- i mikroelementach, występujących w naszym ciele!
3 pytań | Autor: szklanka321 | Rozwiązywany 1606 razy
Test z biologii na podsrtawie książki nowa era "Puls Życia" klasa 5 dział 2
13 pytań | Autor: Memodestruktor | Rozwiązywany 208 razy
Krótki test z tematu " Składniki chemiczne organizmów " dla klasy 5 z podręcznika pt. " Puls życia podręcznik do biologii dla klasy piątej szkoły podstawowej " (Nowa Era)
55 pytań | Autor: AgataSalamon | Rozwiązywany 1380 razy
test
37 pytań | Autor: emka13 | Rozwiązywany 156799 razy
dla klasy 7 Plus Zycia
16 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 131 razy
25 pytań | Autor: AngeL-a | Rozwiązywany 8413 razy
Biologia rozszerzona.
23 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 38261 razy
Sprawdzian z budowy i funkcjonowania układu pokarmowego. Odżywianie.
32 pytań | Autor: paupas661 | Rozwiązywany 27551 razy
Pytania w teście pochodzą z pierwszego semestru z WDŻ w II klasie gimnazjum ;)
22 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 1280 razy
10 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 149 razy
39 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 168 razy
22 pytań | Autor: hare.hopp | Rozwiązywany 388 razy
14 pytań | Autor: catmen | Rozwiązywany 19324 razy
Anatomia człowieka - zakres liceum.
7 pytań | Autor: pulapkazyciowa | Rozwiązywany 16847 razy
13 pytań | Autor: peka | Rozwiązywany 6836 razy
powtórzenie do rozszerzonej maturki z biologii
62 pytań | Autor: academica | Rozwiązywany 4415 razy
Pytania z zakresu biofizyki
146 pytań | Autor: evilangel | Rozwiązywany 11419 razy
Bardzo zaawansowany materiał powtórkowy z biologii z pewnego repetytorium. Bardzo przydatna powtórka do olimpiady. Tak dla siebie, w wersji elektronicznej ;)
Największa frekwencja pytań z działów: pasożyty i ewolucjonizm
13 pytań | Autor: leukon | Rozwiązywany 2616 razy
systematyka, mykologia, biologia ogólna, cykle rozwojowe, rozmnażanie, przemiana pokoleń
8 pytań | Autor: KatieOwe | Rozwiązywany 3341 razy
Test na podstawie podręcznika Nowej Ery "Biologia 2".
11 pytań | Autor: Ola Gothic | Rozwiązywany 4515 razy
272 pytań | Autor: teobromina | Rozwiązywany 15685 razy
24 pytań | Autor: leukon | Rozwiązywany 3757 razy
biologia ogólna, botanika, zoologia, immunologia i inne
20 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 6398 razy
20 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 4422 razy
Test z biologii z liceum.
14 pytań | Autor: Memorizer.pl | Rozwiązywany 3833 razy
Test z biologii z liceum.
20 pytań | Autor: jogoella1 | Rozwiązywany 3218 razy
Sprawdzian A2
42 pytań | Autor: KatieOwe | Rozwiązywany 13726 razy
Sprawdź swoją wiedzę o tkankach roślinnych. Znajdziesz tutaj zakres rozszerzony dla licealistów z tkanek roślinnych. Uwagi mile widziane w komentarzu :)
12 pytań | Autor: xaaanusiaaax | Rozwiązywany 3230 razy
Test przygotowany przez mojego nauczyciela tych przedmiotów Obejmujący materiał z 2 lat biologi i roku fizyki i chemii. Powtóra przed egzaminem gimnazjalnym.
17 pytań | Autor: evilangel | Rozwiązywany 24829 razy
Na podstawie biologii Villeego w elektronicznej formie. W sam raz dla osób przygotowujących się do olimpiady biologicznej lub do matury.
6 pytań | Autor: 16stanley16 | Rozwiązywany 18961 razy
Test ze znajomości budowy komórek.
43 pytań | Autor: Achajka | Rozwiązywany 6865 razy
9 pytań | Autor: daga1-15 | Rozwiązywany 6346 razy
17 pytań | Autor: Dagmaraaa | Rozwiązywany 10412 razy
97 pytań | Autor: madziastar | Rozwiązywany 6750 razy
Egzamin z neurofizjologii
15 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 39116 razy
TEST CHARAKTERYSTYCZNIE NAUCZAJACY DUZO TRESCI
4 pytań | Autor: pysia_123 | Rozwiązywany 4147 razy
Test dla klasy 3
15 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 3766 razy
73 pytań | Autor: sieku237 | Rozwiązywany 5222 razy
Tymtyeymty
9 pytań | Autor: drmarilyn | Rozwiązywany 6847 razy
Pytania w teście dotyczą fotosyntezy. Autotroficzne odżywianie się organizmów.
8 pytań | Autor: ducha | Rozwiązywany 20009 razy
poziom rozszerzony
30 pytań | Autor: pauli90 | Rozwiązywany 11615 razy
genetyka
58 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 19061 razy
Dużo pytań z zakresu :
-DNA i RNA
-Replikacja DNA
-Kod genetyczny
-Informacja Genetyczna
-Transkrypcja
-Translacja
-choroby

W razie pytań , błędów proszę pisać :)
7 pytań | Autor: b-ch-1993 | Rozwiązywany 3358 razy
podstawowe wiadomosci z mitozy i mejozy
37 pytań | Autor: patyag | Rozwiązywany 3039 razy
Biologia kwasów nukleinowych i ekspresja informacji genetycznej + przekazywanie sygnałów w komórce.
48 pytań | Autor: patyag | Rozwiązywany 4518 razy
Budowa i f-cje życiowe komórek.
10 pytań | Autor: Zaplątana | Rozwiązywany 4416 razy
Test stworzony na podstawie podręcznika "Ciekawi świata" z wydawnictwa Operon. W razie błędów proszę o kontakt w komentarzu.
24 pytań | Autor: patyag | Rozwiązywany 3340 razy
Metabolizm.
20 pytań | Autor: Anarianna | Rozwiązywany 37827 razy
Liceum klasa I
14 pytań | Autor: Aspartam | Rozwiązywany 12833 razy
Budowa, funkcje, modyfikaje korzenia
30 pytań | Autor: chesterx | Rozwiązywany 8132 razy
EGZAMINOWE
2 pytań | Autor: wemo | Rozwiązywany 1939 razy
2 pytań | Autor: Ksperix | Rozwiązywany 40 razy
15 pytań | Autor: ewelka3 | Rozwiązywany 26382 razy
10 pytań | Autor: majesty | Rozwiązywany 1920 razy
11 pytań | Autor: fixme | Rozwiązywany 2746 razy
test z ogólnego zakresu biologii w klasie 1-3 gimnazjum :)
9 pytań | Autor: wemo | Rozwiązywany 2284 razy
40 pytań | Autor: patyag | Rozwiązywany 2603 razy
Tkanki roślinne i zwierzęce
10 pytań | Autor: Pauli999 | Rozwiązywany 11204 razy
12 pytań | Autor: duszynka | Rozwiązywany 19880 razy
Test z wiedzy o paprotnikach
12 pytań | Autor: PannaPulpecja | Rozwiązywany 5435 razy
Test z wszystkich typów pierwotniaków: wiciowców, sarkodowców i orzęsek.
17 pytań | Autor: Akink | Rozwiązywany 22461 razy
Test obejmuje podstawy genetyki nauczane w gimnazjum.
19 pytań | Autor: adriannan | Rozwiązywany 1827 razy
słownik terminów biologicznych
15 pytań | Autor: d1273 | Rozwiązywany 19106 razy
Kilka pojęć dotyczących mitozy i mejozy na poziomie Liceum
15 pytań | Autor: paulinka_ | Rozwiązywany 5026 razy
Czy wiesz jakie to pojęcie? Test zawierający wybrane pojęcia z 2 klasy liceum, zakres rozszerzony.
10 pytań | Autor: xaaanusiaaax | Rozwiązywany 49022 razy
Powtórka przed egzaminem gimnazjalnym przedmioty matematyczno - przyrodnicze.
15 pytań | Autor: animizu | Rozwiązywany 22484 razy
Zawiera pytania dotyczące poziomu rozszerzonego.
45 pytań | Autor: FabikP | Rozwiązywany 3323 razy
18 pytań | Autor: ewelka3 | Rozwiązywany 13668 razy
najważniejsze informacje o ptakach do matury rozszerzonej
15 pytań | Autor: esss | Rozwiązywany 4656 razy
Przykładowe pytania maturalne z biologii
20 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 2483 razy
średnia trudność :> z różnych dziedzin
14 pytań | Autor: ewelka3 | Rozwiązywany 2765 razy
Plączą ci się rodzaje odporności? sztuczna, bierna, naturalna, humoralna, itd.. jeśli tak - zapraszam ; )
7 pytań | Autor: 2000weronika1 | Rozwiązywany 1583 razy
materiał jest bardzo prosty
4 pytań | Autor: wemo | Rozwiązywany 1320 razy
20 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 4864 razy
średni poziom trudności :D
20 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 2304 razy
:>
16 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 40646 razy
Przetestuj swoją wiedzę. Pytania podstawowe z wiedzy o płazach i gadach.
22 pytań | Autor: duszynka | Rozwiązywany 6943 razy
Test z budowy chemicznej organizmów
7 pytań | Autor: Pauli9 | Rozwiązywany 13663 razy
Test o stawonogach dla licealisty.. :)
10 pytań | Autor: janczma | Rozwiązywany 1589 razy
bardzo easy pytania rozwiążesz w kilka minut a nawet sekund polecam ogólnie musisz znać wszystko i nic pozdrawiam
20 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 4122 razy
TEST WYBORU
16 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 2054 razy
15 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 2168 razy
ABC
17 pytań | Autor: wera_g | Rozwiązywany 3020 razy
8 pytań | Autor: wera_g | Rozwiązywany 2778 razy
15 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 7056 razy
:>
18 pytań | Autor: wera_g | Rozwiązywany 5473 razy
20 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 3207 razy
12 pytań | Autor: kolacja1234 | Rozwiązywany 1981 razy
test
19 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 6521 razy
Kości u człowieka
11 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 5283 razy
:). powodzenia nie pisac z polskimi znakami !:
11 pytań | Autor: rosomak | Rozwiązywany 5472 razy
układ narządu ruchu, zakres gimnazjalny.
14 pytań | Autor: Zurek | Rozwiązywany 5911 razy
Układ Dokrewny - Hormonypoziom rozszerzony
16 pytań | Autor: natia17 | Rozwiązywany 40299 razy
Przygotuj się do klasówki lub sprawdzianu z budowy i funkcjonowania układu krążenia.
23 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 3535 razy
:)
10 pytań | Autor: Maciek323 | Rozwiązywany 15296 razy
43 pytań | Autor: rosomak | Rozwiązywany 47538 razy
Sprawdzian ze znajomości budowy i funkcjonowania układu oddechowego.
12 pytań | Autor: rosomak | Rozwiązywany 8549 razy
odżywanie, układ pokarmowy; zakres gimnazjum
6 pytań | Autor: Tierisch | Rozwiązywany 3095 razy
Test ze znajomości układu pokarmowego człowieka.
Dane z książki "Vademecum matura 2009" wyd. Operon.
6 pytań | Autor: rosomak | Rozwiązywany 6608 razy
układ wydalniczy, wydalanie; zakres gimnazjum
32 pytań | Autor: annam | Rozwiązywany 17558 razy
Sprawdzian dla II klasy liceum sprawdzający wiedzę o układzie wydalniczym (głównie człowieka) z zakresu rozszerzonego
9 pytań | Autor: czarki | Rozwiązywany 8312 razy
Świetny test, sprawdza naszą wiedzę z biologii.
30 pytań | Autor: Achajka | Rozwiązywany 49461 razy
14 pytań | Autor: blue_caramel | Rozwiązywany 4240 razy
36 pytań | Autor: ewelka3 | Rozwiązywany 14534 razy
Test wiedzy o witaminach.
1 pytań | Autor: miloszk | Rozwiązywany 1903 razy
Proces oddychania i wymiany gazowej u zwierząt
18 pytań | Autor: MArtur | Rozwiązywany 3045 razy
Pytania dotyczą podstawowego materiału z zakresu budowy oraz funkcji narządów wzroku, słuchu i łuku odruchowego.
4 pytań | Autor: 112klaudia344 | Rozwiązywany 4296 razy
Test znajduje się w podręczniku do klasy III-szkoły gimnazjalnej, wyd. PULS ŻYCIA Autorzy: Beata Sagin, Marian Sęktas
29 pytań | Autor: Weterynarz | Rozwiązywany 5188 razy
Łatwe : > Powodzenia.
6 pytań | Autor: miloszk | Rozwiązywany 1734 razy
Pytania w teście to o gólne informacje o zwierzętach.
4 pytań | Autor: bluestar81 | Rozwiązywany 173 razy

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}