Mały książę, Test z Lektury

Test z lektury Mały Książe autorstwa Antoine de Saint-Exupery. Test wiedzy online z lektury szkolnej. Test składa się z 30 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Mały książę"

1) Komu narrator dedykuje swą książkę?
2) W którym roku turecki astronom odkrył nową gwiazdę?
3) Planeta na której mieszkał Mały Książę nazywała się:
4) Ile razy pewnego dnia Mały Książe oglądał zachód słońca:
5) Kto oprócz Małego Księcia zamieszkiwał na planecie?
6) Narrator "Małego Księcia" był:
7) Róża twierdziła ze może się obronić dzięki:
8) O kim Mały Książę mówił: "Ten człowiek mógłby być moim przyjacielem"
9) W kim zakochał się Mały Książę?
10) Kto wypowiedział słowa "Wśród ludzi jest się także samotnym..."
11) Czego brakowało Geografowi?
12) Największą planetę zamieszkiwał:
13) Na planecie Latarnika jedna minuta odpowiadała:
14) Jakie były kwiaty według geografa?
15) Co według pustynnego kwiatu przeszkadza ludziom?
16) Ile wulkanów było na planecie Małego Księcia?
17) Geograf poradził odwiedzić Małemu Księciu:
18) Co przedstawiał pierwszy rysunek narysowany w dzieciństwie przez narratora?
19) Jakie uczucie wzbudziła w Małym Księciu wizyta w różanym ogrodzie?
20) W czym według narratora kochają się dorośli?
21) Z czym lisowi będzie kojarzyć się zboże?
22) Na swojej planecie Mały Książę walczył z:
23) Czego o róży dowiedział się Mały Książę po oswojeniu lisa?
24) Liczeniem gwiazd zajmował się:
25) Kupiec handlował:
26) Po co Próżnemu był kapelusz?
27) Narrator w wyniku pewnego zdarzenia znalazł się:
28) Kto powiedział te słowa: "Przez pięćdziesiąt cztery lata, odkąd mieszkam na tej planecie, trzy razy zakłócono mi spokój. "
29) Lis jest uosobieniem
30) Co Mały Książę najbardziej lubił robić na swojej planecie?