Przeglądaj

Sprawdziany dla klasy 4

Sprawdziany z różnych przedmiotów dla klasy 4 szkoły podstawowej
15 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 9933 razy
Sprawdzian z 1 działu przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej.
20 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 1393 razy
Sprawdzian z rozdziału 2 przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej.
21 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 5744 razy
Sprawdzian z rozdziału 3 przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Świat roślin i zwierząt. Różnice i podobieństwa pomiędzy organizmami żywymi.
29 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 464 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 przyrody dla klasy 4. Trawienie, układ krwionośny, układ oddechowy, szkielet i mięśnie, układ nerwowy, układ rozrodczy i okres dojrzewania.
23 pytań | Autor: Testy_Biologia | Rozwiązywany 416 razy
Sprawdzian z rozdziału 5 przyrody dla klasy 4 szkoły podstawowej. Jakie są rodzaje chorób? Jak prowadzić zdrowy styl życia? Zachowania w niebezpiecznych sytuacjach i uzależnienia.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1622 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1507 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Cyfry rzymskie, epoki historyczne i ich granice czasowe.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 982 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Rozwój i upadek Rzeczpospolitej w czasach panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego.
8 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 656 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 874 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Budowa i rozwój Gdyni i wpływ Eugeniusza Kwiatkowskiego na jej rozwój.
7 pytań | Autor: LOL1234484 | Rozwiązywany 875 razy
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 865 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
8 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1834 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 802 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4. Rola Józefa Piłsudskiego w odzyskaniu przez Polskę niepodległości.
20 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 74916 razy
Sprawdzian ze znajomości działu "Z historią na ty" z podręcznika Wczoraj i dziś.
38 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 77873 razy
Klasa 4 szkoły podstawowej. Pytania ze średniowiecza w Polsce, historia Polski od Piastów do Jagiellonów.
30 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 6164 razy
Sprawdzian ze znajomości 3 rozdziału "Wojny i upadek Rzeczypospolitej" z podręcznika Wczoraj i dziś.
32 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1381 razy
Sprawdzian z rozdziału 4 historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Odzyskanie przez Polskę niepodległości, okres międzywojenny, walka z Niemcami w trakcie II wojny światowej. Powstanie PRL i jego upadek.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 567 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
13 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1431 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 z działu 2.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1256 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Życie i aktywność naukowa Mikołaja Kopernika
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 952 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 898 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4. Wybuch i przebieg powstania styczniowego i rola Romualda Traugutta w jego przebiegu.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1913 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Powstanie kościuszkowskie i jego skutki.
12 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 2277 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1156 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Konflikt polsko-krzyżacki i jego kulminacja podczas starcia pod Grunwaldem.
11 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 1062 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Okupacja Polski podczas II wojny światowej i postawa Polaków wobec okupanta.
10 pytań | Autor: Testy_HISTORIA | Rozwiązywany 576 razy
Sprawdzian z lekcji historii dla klasy 4 szkoły podstawowej. Polacy zasłużeni w walce z okupantem.
1 pytań | Autor: emka13 | Rozwiązywany 1248 razy
klasa 4 matematyka
7 pytań | Autor: mikopiko | Rozwiązywany 648 razy
muzyka

Szkoła podstawowa

Klasa 4 Klasa 5 Klasa 6 Klasa 7 Klasa 8

Powiązane tematy

Statystyki

Ilość testów: {{dataStorage.setData.setCount}}
Ilość pytań: {{dataStorage.setData.questionCount}}