Dżuma, Test z Lektury

Prosty test z lektura :"Dżuma " Alberta Camusa Test dla liceum z lektury szkolnej. Test składa się z 30 pytań.

REKLAMA
Rozpocznij test

Pytania znajdujące się w teście: "Dżuma"

1) Kim jest główny bohater a zarazem i narrator?
2) Kim jest Grand??
3) Czy ksiądz Peneloux umarł?
4) Kto chcial popełnić samobójstwo?
5) Jak nazywal się czasopismo powstałe podczas panowania choroby?
6) Kto wyjechał do senatorium?
7) Czy miasto zostały wyleczony z Dżumy??
8) czy ksiądz Peneloux przyżył ?
9) Gdzie rozgrywa się akcja utworu?
10) Kto uratował Cottarda od samobójstwa?
11) Jaką rolę pełnił Grand w oddziałach sanitarnych?
12) Z jakiej rodziny pochodził doktor Rieux?
13) Ile miał zapłacić Rambert za umożliwienie opuszczenia miasta?
14) Grand w wolnym czasie pisał?
15) Ile godzin na dobę pracował dr Rieux?
16) Akcja utworu dzieje się w jakim okresie?
17) Narrator opowieści Dżuma jest:
18) Jaką nazwę nosił dziennik, który zaczęto wydawać w czasie epidemii?
19) W jakim wieku był Rambert?
20) Kto wypowiedział słowa: "Każdy nosi w sobie dżumę (...), nikt na świecie nie jest od niej wolny."
21) Pierwszą śmiertelną ofiarą Dżumy był?
22) Jak nazywała się żona Granda, która odeszła od niego?
23) Stary Hiszpan uważa, że przyczyną plagi wymierania szczurów jest?
24) Ilu mieszkańców liczy Oran?
25) Cottard handlował:
26) Rentier i Tarrou w Operze Miejskiej oglądają:
27) Zwłoki do krematorium transportowane są:
28) Oran leży w:
29) Zdaniem narratora Oran jest miastem:
30) Ludzie uważają, że najlepszą ochroną przed dżumą jest spożywanie?