Test z lektur szkolnych

Dżuma

Prosty test z lektury Dżuma Alberta Camusa
Ilość pytań: 30 Rozwiązywany: 199958 razy