Test z języka polskiego

Zbrodnia i kara

Test znajomości lektury "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego
Ilość pytań: 15 Rozwiązywany: 143775 razy