Test z Geografii

Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 1

Opis testu

Test sprawdza znajomość działu "Mapa polski" dla klasy 7 szkoły podstawowej.

Inne tryby testu

Pytania zawarte w teście

W teście Sprawdzian z geografii klasa 7 dział 1 znajdziesz następujące pytania:

Pytanie 1:
Na mapie hipsometrycznej niziny przedstawiamy kolorem:
Pytanie 2:
Na mapie hipsometrycznej wyżyny przedstawiamy kolorem:
Pytanie 3:
Co umożliwia określenie współrzędnych geograficznych danego punktu lub obszaru?
Pytanie 4:
Umowny znak graficzny użyty na mapie lub planie, który informuje o lokalizacji oraz rodzaju danego obiektu lub zjawiska to:
Pytanie 5:
1:20 000 to rodzaj skali
Pytanie 6:
Jeśli punkt a od punktu b jest na mapie oddalony o 10 cm a skala mapy to 1:300 000 to odległość rzeczywista między punktami wynosi:
Pytanie 7:
Linie łączące punkty o jednakowej temperaturze powietrza to:
Pytanie 8:
Wysokość danego punktu mierzona od poziomu morza to wysokość:
Pytanie 9:
O czym świadczą duże odległości między poziomicami na mapie:
Pytanie 10:
Mapy przedstawiające niewielkie fragmenty terenu o skalach nie przekraczających 1:200 000 to mapy
Pytanie 11:
Mapa gleb jest przykładem mapy:
Pytanie 12:
Która z map będzie zawierała więcej szczegółów terenu:
Pytanie 13:
Zbiór oznaczeń zawartych na mapie wraz z ich wyjaśnieniami to:
Pytanie 14:
Jaka będzie skala liczbowa mapy jeśli jej skala mianowana to 1cm - 2km?
Pytanie 15:
W jaki sposób na mapie przedstawia się obiekty, które są za małe żeby pokazać je w skali mapy?
Pytanie 16:
Izolinie przedstawiające temperaturę powietrza to: