Test z języka polskiego

Lalka - Bolesław Prus

Test ze znajomości lektury Lalka Bolesława Prusa.
Ilość pytań: 32 Rozwiązywany: 373993 razy